Συχνές Ερωτήσεις

  1. Τα Προϊόντα σας είναι Αυθεντικά; Όλα μας τα Προϊόντα συνοδεύονται από Εγγυήσεις και όλα εκείνα τα πιστοποιητικά γνησιότητας που τα καθιστούν τα πλέον αξιόπιστα!
  2. Τα Προϊόντα σας είναι Ελληνικά ή Εισαγωγής; Στην προσπάθεια μας να έχουμε την καλύτερη δυνατή λύση στις όποιες ανάγκες έχετε, μετά από διαρκή έρευνα αγοράς, συνάπτουμε συνεργασίες με εγχώριους κατασκευαστές, αλλά και με μεγάλα εργοστάσια του εξωτερικού.
  3. Έχετε Χειροποίητα Προϊόντα; Υπάρχουν Κωδικοί Προϊόντων τόσο στο Σκάκι, όσο και στο Τάβλι που είναι αποτέλεσμα Παραδοσιακής Οικοτεχνικής Παραγωγής.
  4. Τα Προϊόντα σας Καλύπτονται από Εγγυήσεις; Είναι δεδομένο το γεγονός πως δεν υπάρχει στην Γκάμα μας κανένα προϊόν μη αυθεντικό. Ως εκ τούτου όλα συνοδεύονται από την εγγύηση του κατασκευαστή και βέβαια βάση αυτής μπορούμε να προβούμε σε άμεση αλλαγή στην περίπτωση αστοχίας υλικού ή στην επισκευή κάποιου προϊόντος το οποίο παρουσίασε βλάβη στα πλαίσια ισχύς της εγγυήσεως και αφού τηρούνται όσα ορίζει το σχετικό εδάφιο των Όρων Χρήσης.
  5. Τι είναι η Εγγύηση Mentor; Είναι η Εγγύηση που δίνουμε πάνω σε αυτή του Κατασκευαστή και Χρονικά Διαφέρει από Προϊόν σε Προϊόν. Σημαντικό εδώ είναι να τονίσουμε πως αυτή η Εγγύηση δίδεται και σε προϊόντα τα οποία είναι μεταχειρισμένα και αφού πέρασαν από το τμήμα επισκευών και ποιοτικού ελέγχου δίδονται πάλι στην αγορά.
  6.  Μπορεί κάποιος να Παραγγείλει Ειδική Κατασκευή; Υπάρχουν προϊόντα πράγματι τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε σε ειδικές διαστάσεις, χρώματα, ή ακόμη και ειδική συσκευασία. Γι αυτές τις περιπτώσεις ειδών θα βρίσκετε πάντα εντός των πληροφοριών του είδους τις σχετικές λεπτομέρειες.